Mieli bičiuliai,


    

Nuoširdžiai  sveikiname su artėjančiomis šventėmis- šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. Linkime ramių ir jaukių švenčių su artimais žmonėmis, sveikatos, stiprybės ir santarvės ateinančiais 2018-tais metais. 

                                                                                                Grupės taryba

Palydint senuosius...

   LSDP Vilkaviškio skyrius rinkosi į Kybartų kultūros centrą palydėti senuosius metus. Į Kalėdinį renginį suvažiavo iš įvairių grupių partijos bičiuliai. Į vakaronę atvyko LSDP pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Rasa Budbergytė, skyrių veiklos organizatorė Zita Eidukaitytė, skyriaus partijos vadovai. Diskusijos, gera nuotaika bičiulius lydėjo visą vakarą.


PRASMINGAS SUSITIKIMAS


         Kybartų kultūros centre įvyko pirmos grupės visuotinis susirinkimas. Į šį renginį atvyko Seimo narys J. Olekas, skyriaus pirmininkas A. Neiberka, pavaduotojai V. Gavėnas, K. Kiaulakis, B. Polita, A. Blauzdžiūnas, tarybos nariai D. Černiuvienė, M. Melebajeva, grupių pirmininkai, bičiuliai. Susirinkimo metu buvo sprendžiami grupei aktualūs klausimai, priimami sprendimai. Bičiuliai daug klausimų turėjo Seimo nariui J. Olekui, skyriaus pirmininkui A. Neiberkai. Savo pastebėjimus išsakė skyriaus pirmininko pavaduotojas B. Polita, kiti bičiuliai.

Bičiulių dėmesiui,

Spalio 12 d. 17.30, Kybartų kultūros centre vyks 1-os grupės visuotinis susirinkimas. Jame dalyvaus Seimo narys Juozas Olekas, buvęs Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas. Bičiulius kviečiame aktyviai dalyvauti. 

                                                                                   Grupės taryba

Juozui Iešmantavičiui atmintiVilkaviškio rajono garbės piliečio Juozo Iešmantavičiaus garbei antrą kartą Vilkaviškio skyriaus Kybartų 1,2,3 grupės surengė suaugusiųjų 3x3 krepšinio turnyrą. Geras oras, puiki orginazicija pritraukė nemažai miestelio gyventojų į suorganizuotą šventę. Joje dalyvavo 7 krepšinio komandos, Į šventę atvyko skyriaus pirmininkas A. Neiberka, pirmininko pavaduotojai, kiti svečiai.