PRASMINGAS SUSITIKIMAS


         Kybartų kultūros centre įvyko pirmos grupės visuotinis susirinkimas. Į šį renginį atvyko Seimo narys J. Olekas, skyriaus pirmininkas A. Neiberka, pavaduotojai V. Gavėnas, K. Kiaulakis, B. Polita, A. Blauzdžiūnas, tarybos nariai D. Černiuvienė, M. Melebajeva, grupių pirmininkai, bičiuliai. Susirinkimo metu buvo sprendžiami grupei aktualūs klausimai, priimami sprendimai. Bičiuliai daug klausimų turėjo Seimo nariui J. Olekui, skyriaus pirmininkui A. Neiberkai. Savo pastebėjimus išsakė skyriaus pirmininko pavaduotojas B. Polita, kiti bičiuliai.

Bičiulių dėmesiui,

Spalio 12 d. 17.30, Kybartų kultūros centre vyks 1-os grupės visuotinis susirinkimas. Jame dalyvaus Seimo narys Juozas Olekas, buvęs Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas. Bičiulius kviečiame aktyviai dalyvauti. 

                                                                                   Grupės taryba

Juozui Iešmantavičiui atmintiVilkaviškio rajono garbės piliečio Juozo Iešmantavičiaus garbei antrą kartą Vilkaviškio skyriaus Kybartų 1,2,3 grupės surengė suaugusiųjų 3x3 krepšinio turnyrą. Geras oras, puiki orginazicija pritraukė nemažai miestelio gyventojų į suorganizuotą šventę. Joje dalyvavo 7 krepšinio komandos, Į šventę atvyko skyriaus pirmininkas A. Neiberka, pirmininko pavaduotojai, kiti svečiai.


Vasarai baigiantisTradicija tapo LSDP Vilkaviškio skyriaus sąskrydžiai skaičiuojant paskutines vasaros dienas. Šį kartą sąskrydis vyko Pajevonyje prie piliakalnio. Graži aplinka, dar dvelkianti žaluma, gera bičiulių nuotaika sukūrė gerą atmosferą keletai valandų pabūti bičiuliams drauge. Ir šį kartą gausiai sudalyvavo Kybartų 1-os grupės bičiuliai.]

Prisiminus sąskrydį Šventojoje


     Kasmet vyksiantis LSDP respublikinis sąskrydis nuskambėjo Šventojoje. Jo metu palankus buvo ir oras, nuostabi gamta ir šimtai bičiulių suvažiavusių iš visos Lietuvos. Iš Kybartų pirmos grupės į sąskrydį nuvyko 15 bičiulių. Sąskrydžio atidarymo metu partijos bičiulius sveikino LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas, jo pavaduotojai, kitų partijų svečiai.