Ataskaitinis susirinkimas


Į ataskaitinį Kybartų pirmos grupės susirinkimą atvyko skyriaus pirmininkas Algirdas Neiberka. Su gražiu jubiliejumi buvo pasveikinta grupės bičiulė Zita Burbulienė. Pasveikinti ir visi kovo mėnesį gimę bičiuliai. Į partijos eiles norą įstoti pareiškė jaunas žmogus Viktoras Dolbilin. Išklausyta pirmininko, finansų ir etikos komisijos ataskaitos. Išrinkti 18 delegatų į skyriaus konferenciją.Bičiulių dėmesiui,


Šių metų kovo 1 dieną Kybartų seniūnijos salėje vyks ataskaitinis visuotinis susirinkimas. Bičiulius kviečiame aktyviai dalyvauti.

                                                                                    Grupės taryba.

Mieli bičiuliai,


    

Nuoširdžiai  sveikiname su artėjančiomis šventėmis- šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. Linkime ramių ir jaukių švenčių su artimais žmonėmis, sveikatos, stiprybės ir santarvės ateinančiais 2018-tais metais. 

                                                                                                Grupės taryba

Palydint senuosius...

   LSDP Vilkaviškio skyrius rinkosi į Kybartų kultūros centrą palydėti senuosius metus. Į Kalėdinį renginį suvažiavo iš įvairių grupių partijos bičiuliai. Į vakaronę atvyko LSDP pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Rasa Budbergytė, skyrių veiklos organizatorė Zita Eidukaitytė, skyriaus partijos vadovai. Diskusijos, gera nuotaika bičiulius lydėjo visą vakarą.


PRASMINGAS SUSITIKIMAS


         Kybartų kultūros centre įvyko pirmos grupės visuotinis susirinkimas. Į šį renginį atvyko Seimo narys J. Olekas, skyriaus pirmininkas A. Neiberka, pavaduotojai V. Gavėnas, K. Kiaulakis, B. Polita, A. Blauzdžiūnas, tarybos nariai D. Černiuvienė, M. Melebajeva, grupių pirmininkai, bičiuliai. Susirinkimo metu buvo sprendžiami grupei aktualūs klausimai, priimami sprendimai. Bičiuliai daug klausimų turėjo Seimo nariui J. Olekui, skyriaus pirmininkui A. Neiberkai. Savo pastebėjimus išsakė skyriaus pirmininko pavaduotojas B. Polita, kiti bičiuliai.