Bičiulių dėmesiui,Norintys dalyvauti birželio 15, 16, 17 dienomis LSDP sąskrydyje Šventojoje, prašom pranešti iki birželio pirmos dienos grupės pirmininkui.

Akcija "Darom"

 

 LSDP Vilkaviškio skyriaus Kybartų 1-os grupės bičiuliai aktyviai prisidėjo prie liepaičių sodinimo J. Basanavičiaus gatvėje.


Bičiulių dėmesiui,

Balandžio mėn. 20 d. 16 val. kviečiame aktyviai dalyvauti akcijoje "Darom". Renkamės prie Kybartų kultūros centro.

                                                                                Grupės taryba.

Mieli bičiuliai,


 Pavasarinio džiaugsmo, saulės šilumos Jūsų namams, naujų idėjų ir sėkmės jūsų darbams. Su šv. Velykom!

                                                                                 Grupės pirmininkas

Ataskaitinis susirinkimas


Į ataskaitinį Kybartų pirmos grupės susirinkimą atvyko skyriaus pirmininkas Algirdas Neiberka. Su gražiu jubiliejumi buvo pasveikinta grupės bičiulė Zita Burbulienė. Pasveikinti ir visi kovo mėnesį gimę bičiuliai. Į partijos eiles norą įstoti pareiškė jaunas žmogus Viktoras Dolbilin. Išklausyta pirmininko, finansų ir etikos komisijos ataskaitos. Išrinkti 18 delegatų į skyriaus konferenciją.